Tera Tehnopolis logo

Registracija

Država *
Tip institucije *
PRAVNI UVJETI

E-alat pokrenuo je i uređuje TERA Tehnopolis d.o.o. (dalje u tekstu: TERA).

Prvim i svakim sljedećim korištenjem ovog e-alatu smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su Vam jasni i da ih prihvaćate. Ukoliko niste suglasni s uvjetima korištenja, molimo da ne pristupate e-alatu i ne koristite njegov sadržaj. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na e-mail adresu: ured@tera.hr.

TERA se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika e-edukacijskog alata. TERA može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi putem e-alata.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na e-edukacijskom alatu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka TERE ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu TERI ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovom e-alatu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovog e-alata korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovog e-alata te prihvaća koristiti sadržaj ovog e-alata isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

TERA Tehnopolis d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovog e-alata, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovog e-alata te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovog e-alata.

Postavljanjem sadržaja i materijala na ovaj e-alat, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) TERI neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

Korisnici e-alata prihvaćaju da za unesene podatke neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe, koje samoinicijativno učitaju informacije, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko TERA zbog objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu, oni koji su dostavili taj materijal se obvezuju naknaditi TERI cjelokupnu štetu koju bi na taj način on pretrpio.

TERA se odriče svake odgovornosti vezane na informacije dostavljene od strane trećih osoba.

Ukoliko e-alat pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje TERA nema nikakav utjecaj, nema ni odgovornost za točnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih Internet stranica.

TERA se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovog e-alata. TERA može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi putem e-alata. TERA će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika e-alata, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga na zadovoljstvo korisnika.

TERA zadržava pravo izmjene sadržaja ovog e-alata te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

TERA zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama TERA Tehnopolis d.o.o.

Ovi uvjeti korištenja su važeći od 19.4.2018. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.